yushou
剑桥郡
恒大
 • 鸟瞰图 规划图
 • 效果图 效果图
 • 效果图 效果图
 • 效果图 效果图
 • 实景图 实景图
 • 实景图 实景图

鸿坤·原乡溪谷

期房
普通住宅公园地产低密居所宜居生态旅游地产
优惠 均价高于或者低于实际房价,仅供参考! 询底价
最新开盘: 2018-10-31 开盘提醒
物业类型:普通住宅
周边学校:
楼盘位置:[ 香河县 ] 京哈高速香河出口北800米大香线东侧
4000316365转3069预约看房

-

 • 2019-10-31交房 预计2019年10月51#52#楼交房
 • 2019-10-09销售动态 【鸿坤·原乡溪谷】高层在售
 • 2019-09-27销售动态 【鸿坤·原乡溪谷】均价13000元/平方米

沙盘

鼠标拖动沙盘图以移动视角,点击楼号查看更多信息
待售 期房
51#
50#
49#
48#
47#
46#
45#
1#
44#
43#
42#
41#
40#
39#
38#
36#
35#
32#
52#
31#
28#
27#
26#
29
30#
33#
34#
37#
25#
23
24#
53
2#
3#
4#
5#
6#
7#
8#
9#
10#
11#
12#
13#
14#
16#
17#
18#
19#
20#
21#
22#
返回列表

楼栋列表

51# 50# 49# 48# 47# 46# 45# 1# 44# 43# 42# 41# 40# 39# 38# 36# 35# 32# 52# 31# 28# 27# 26# 29 30# 33# 34# 37# 25# 23 24# 53 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 16# 17# 18# 19# 20# 21# 22#
51# 期房
 • 开盘: 2018-10-31
 • 交房: 2019-10-31
 • 单元: 2个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 21层
 • 户数: 96户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1773号

户型

50# 待售
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 25层
 • 户数: 125户
 • 梯户配比: 暂无

户型

49# 待售
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 25层
 • 户数: 125户
 • 梯户配比: 暂无

户型

48# 待售
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 25层
 • 户数: 125户
 • 梯户配比: 暂无

户型

47# 待售
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 25层
 • 户数: 125户
 • 梯户配比: 暂无

户型

46# 待售
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 25层
 • 户数: 125户
 • 梯户配比: 暂无

户型

45# 待售
 • 开盘: 2019-07-04
 • 交房: 2019-07-04
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 4层
 • 户数: 4户
 • 梯户配比: 暂无

户型

1# 待售
 • 开盘: 2019-07-04
 • 交房: 2019-07-04
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 4层
 • 户数: 4户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1646号

户型

44# 待售
 • 开盘: 2019-07-04
 • 交房: 2019-07-04
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 4层
 • 户数: 4户
 • 梯户配比: 暂无

户型

43# 待售
 • 开盘: 2019-07-04
 • 交房: 2019-07-04
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 4层
 • 户数: 4户
 • 梯户配比: 暂无

户型

42# 待售
 • 开盘: 2019-07-04
 • 交房: 2019-07-04
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 4层
 • 户数: 4户
 • 梯户配比: 暂无

户型

41# 待售
 • 开盘: 2019-07-04
 • 交房: 2019-07-04
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 4层
 • 户数: 4户
 • 梯户配比: 暂无

户型

41# 待售
 • 开盘: 2019-07-04
 • 交房: 2019-07-04
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 4层
 • 户数: 4户
 • 梯户配比: 暂无

户型

40# 待售
 • 开盘: 2016-02-01
 • 交房: 2019-07-04
 • 单元: 5个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 40层
 • 户数: 20户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1601号

户型

39# 待售
 • 开盘: 2016-02-01
 • 交房: 2018-06-30
 • 单元: 5个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 4层
 • 户数: 20户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1601号

户型

38# 待售
 • 开盘: 2016-02-01
 • 交房: 2018-06-30
 • 单元: 5个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 4层
 • 户数: 20户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1601号

户型

36# 待售
 • 开盘: 2019-07-04
 • 交房: 2019-07-04
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 4层
 • 户数: 4户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1615号

户型

35# 待售
 • 开盘: 2019-07-04
 • 交房: 2019-07-04
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 4层
 • 户数: 4户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1615号

户型

32# 待售
 • 开盘: 2019-07-04
 • 交房: 2019-07-04
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 4层
 • 户数: 4户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1615号

户型

52# 期房
 • 开盘: 2018-04-01
 • 交房: 2019-10-31
 • 单元: 3个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 20层
 • 户数: 240户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1773号

户型

31# 待售
 • 开盘: 2019-07-04
 • 交房: 2019-07-04
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 4层
 • 户数: 4户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1615号

户型

28# 待售
 • 开盘: 2019-07-04
 • 交房: 2019-07-04
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 4层
 • 户数: 4户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1615号

户型

27# 待售
 • 开盘: 2019-07-04
 • 交房: 2019-07-04
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 4层
 • 户数: 4户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1615号

户型

26# 待售
 • 开盘: 2019-07-04
 • 交房: 2019-07-04
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 4层
 • 户数: 4户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1622号

户型

29 待售
 • 开盘: 2019-07-04
 • 交房: 2019-07-04
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 4层
 • 户数: 4户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1622号

户型

30# 待售
 • 开盘: 2019-07-04
 • 交房: 2019-07-04
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 4层
 • 户数: 4户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1615号

户型

33# 待售
 • 开盘: 2019-07-04
 • 交房: 2019-07-04
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 4层
 • 户数: 4户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1615号

户型

34# 待售
 • 开盘: 2019-07-04
 • 交房: 2019-07-04
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 4层
 • 户数: 4户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1622号

户型

37# 待售
 • 开盘: 2019-07-04
 • 交房: 2019-07-04
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 4层
 • 户数: 4户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1615号

户型

25# 待售
 • 开盘: 2019-07-04
 • 交房: 2019-07-04
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 4层
 • 户数: 4户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1615号

户型

23 待售
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 4层
 • 户数: 4户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1646号

户型

24# 待售
 • 开盘: 2019-07-04
 • 交房: 2019-07-04
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 4层
 • 户数: 4户
 • 梯户配比: 暂无

户型

53 期房
 • 开盘: 2017-12-26
 • 交房: 2018-12-31
 • 单元: 3个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 20层
 • 户数: 240户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1773号

户型

2# 待售
 • 交房: 2018-06-30
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 0层
 • 户数: 0户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1646号

户型

3# 待售
 • 交房: 2018-06-30
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 0层
 • 户数: 0户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1646号

户型

4# 待售
 • 交房: 2018-06-30
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 0层
 • 户数: 0户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1646号

户型

5# 待售
 • 交房: 2018-06-30
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 0层
 • 户数: 0户
 • 梯户配比: 暂无

户型

6# 待售
 • 开盘: 2019-08-01
 • 交房: 2018-06-30
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 0层
 • 户数: 0户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1639号

户型

7# 待售
 • 交房: 2018-06-30
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 0层
 • 户数: 0户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1639号

户型

8# 待售
 • 交房: 2018-06-30
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 0层
 • 户数: 0户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1639号

户型

9# 待售
 • 交房: 2018-06-30
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 0层
 • 户数: 0户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1639号

户型

10# 待售
 • 交房: 2018-06-30
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 0层
 • 户数: 0户
 • 梯户配比: 暂无

户型

11# 待售
 • 交房: 2018-06-30
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 0层
 • 户数: 0户
 • 梯户配比: 暂无

户型

12# 待售
 • 交房: 2018-06-30
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 0层
 • 户数: 0户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1639号

户型

13# 待售
 • 交房: 2018-06-30
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 0层
 • 户数: 0户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1639号

户型

14# 待售
 • 交房: 2018-06-30
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 0层
 • 户数: 0户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1639号

户型

16# 待售
 • 交房: 2018-06-30
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 0层
 • 户数: 0户
 • 梯户配比: 暂无

户型

17# 待售
 • 交房: 2018-06-30
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 0层
 • 户数: 0户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1639号

户型

18# 待售
 • 交房: 2018-06-30
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 0层
 • 户数: 0户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1646号

户型

19# 待售
 • 交房: 2018-06-30
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 0层
 • 户数: 0户
 • 梯户配比: 暂无

户型

20# 待售
 • 交房: 2018-06-30
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 0层
 • 户数: 0户
 • 梯户配比: 暂无

户型

21# 待售
 • 交房: 2018-06-30
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 0层
 • 户数: 0户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1646号

户型

22# 待售
 • 交房: 2018-06-30
 • 单元: 1个
 • 装修程度: 毛坯
 • 层数: 0层
 • 户数: 0户
 • 梯户配比: 暂无
 • 许可证: 香房预售证第1646号

户型

 • 108㎡3居
  108㎡3居

  3室2厅 建面 108m²期房

  价格: 11500元/m² 最近更新时间:2020-10-23

  户型解读:整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高;整个空间全明通透,采光良好,同时利于居住空间通风;居室布局合理,通风良好,动静分离,兼顾到了卧室和卫生间的私密性;卧室厨卫等各个功能区的面积大小都比较合理,居住体验便利,整体舒适度高;公摊高于15%且低于25%,符合住宅公摊正常范围。

  查看
 • 99㎡3居
  99㎡3居

  3室2厅 建面 99m²期房

  价格: 11500元/m² 最近更新时间:2020-10-23

  户型解读:整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高;整个空间全明通透,采光良好,同时利于居住空间通风;居室布局合理,通风良好,动静分离,兼顾到了卧室和卫生间的私密性;卧室厨卫等各个功能区的面积大小都比较合理,居住体验便利,整体舒适度高;公摊高于15%且低于25%,符合住宅公摊正常范围。

  查看
 • 95㎡2居
  95㎡2居

  2室2厅 建面 95m²期房

  价格: 11500元/m² 最近更新时间:2020-10-23

  户型解读:整体户型方正,活动区域开阔,居住舒适度高;整个空间全明通透,采光良好,同时利于居住空间通风;居室布局合理,通风良好,动静分离,兼顾到了卧室和卫生间的私密性;卧室厨卫等各个功能区的面积大小都比较合理,居住体验便利,整体舒适度高;公摊高于15%且低于25%,符合住宅公摊正常范围。

  查看

项目地址: 京哈高速香河出口北800米大香线东侧

售楼处地址: 北京国贸海航大厦6层

开发商: 香河理想嘉业房地产开发有限公司

 • 物业公司: 香河县鸿坤物业服务有限公司

 • 住宅新科技: -

 • 最新开盘: 2018-10-31

 • 物业类型: 普通住宅  

 • 交房时间: 2019年10月31日

 • 容积率: 2.50

 • 土地使用年限: 70年

 • 绿化率: 35%

 • 车位情况: 共3526个

 • 物业费用: 2.20元/㎡·月

 • 供水方式: 市政供水

 • 供电方式: 市政供电

 • 占地面积: 152683

 • 建筑面积: 443593

回到起点 街景地图
 • 学校
 • 医院
 • 银行
 • 餐饮
 • 购物
 • 公交
 • 公园
显示列表
综合评分: 3分
环境:
3分
配套:
3分
交通:
3分
地段:
3分
写点评
 • 全部评价 1
 • w15313782081
  价格 : 3 地段 : 3 交通 : 3 配套 : 3 环境 : 3
  看房免费班车,开发商现场销售免费咨询15313782081王源远,微信同号
  2019-03-14 10:56:12

房贷计算器 选择基本情况,帮您快速计算房贷

 1. 估算总价:
 2. 首付成数:
  7成
  1. 1成
  2. 2成
  3. 3成
  4. 4成
  5. 5成
  6. 6成
  7. 7成
 3. 贷款类别:
  公积金贷款
  1. 公积金贷款
  2. 商业贷款
  3. 组合贷款
 4. 贷款时间:
  30年(360期)
  1. 1年(12期)
  2. 2年(24期)
  3. 3年(36期)
  4. 4年(48期)
  5. 5年(60期)
  6. 6年(72期)
  7. 7年(84期)
  8. 8年(96期)
  9. 9年(108期)
  10. 10年(120期)
  11. >11年(132期)
  12. >12年(144期)
  13. >13年(156期)
  14. >14年(168期)
  15. >15年(180期)
  16. >16年(192期)
  17. >17年(204期)
  18. >18年(216期)
  19. >19年(228期)
  20. >20年(240期)
  21. >21年(252期)
  22. >22年(264期)
  23. >23年(276期)
  24. >24年(288期)
  25. >25年(300期)
  26. >26年(312期)
  27. >27年(324期)
  28. >28年(336期)
  29. >29年(348期)
  30. >30年(360期)
 5. 等额本息 等额本金

您的账单 均价: 估算总价:

首付:

贷款金额:

偿还利息:

每月还款:
*备注:公积金贷款利率3.25% 商业贷款利率4.90%(贷款5年以上利率)数据来源:中国人民银行官网 2016-10-26数据

本站旨在为用户提供更多的无偿信息服务,楼盘信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。本站内所有内容亦不表明本网站之观点或意见,仅供参考和借鉴,购房者在购房时仍需慎重考虑。购房者参考本站信息,进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本页面所提到房屋面积如无特别标示,均指建筑面积。图片及内容仅供参考,,不作为销售承诺和合同附件,买卖双方的权利义务以政府最后的批文及签约文件为准,参考均价及优惠信息经常变动,无法做到即时更新,仅作参考!